Privat pasningsordning.... Børnene bliver passet af uddannet pædagog

Velkommen til

damhus private Pasningsordning

 

 

Kort om mig

 

Jeg hedder Bettina og 34år gammel.

Resten af min familie består af min mand Michael og vores datter Emma på 11 år. Derudover har vi en hund Odin, som bor på 1. salen imens børnene er hos mig.

 

Uddannet pædagog

Jeg blev uddannet som pædagog i 2009, og har siden arbejdet i henholdsvis vuggestue og børnehave.

 

Jeg har nu valgt at starte op som privat børnepasser, så jeg selv kan bestemme over min arbejdstid, og derved bruge tiden med børnene og ikke en masse dokumentation.

 

I hverdagen har jeg fokus på følgende værdier

 

 

Jeg synes det er vigtigt at der i hverdagen er masser af omsorg, trykhed og nærvær.

Samtidig skal børnenes nysggerighed, selvværd og udvikling styrkes

Og sidst men ikke mindst er et tæt forældre samarbejde også vigtigt, så der er sammenhæng mellem de to hjem barnet færdes i.

Derfor har jeg også ansat en medhjælper, så vi i de primære timer er 2 voksne til 4 børn,

så der netop er plads og tid til det enkelte barn

Det kan jeg tilbyde

 


Jeg er som sagt uddannet pædagog med speciale i motorik. Jeg har tidligere også arbejdet i en idrætsvuggestue, og vil derfor bruge en del af denne viden i min hverdag med børnene, så de får de bedste forudsætninger for en god motorisk bevægelighed.

 

 

Jeg har også taget et diplom i social inklusion, som jeg selvfølgelig også vil bruge i mit arbejde, da jeg mener det er vigtigt at vi lærer at rumme alle som de er.

 

 

Derudover har jeg fungeret som sprog-pædagog en del år, så mange af de øvelser vi brugte i den periode vil jeg implementere i små legeøvelser i hverdagen.

 

 

Jeg har løbende været til en masse forskellige foredrag og kurser som jeg vil plukke det vigtigste fra, og bruge i det omfang det giver mening.

 

 

Jeg er godkendt af kommunen til at være privat børnepasser. Læs evt mere her på Odense kommunes hjemmeside

Næste ledige pladser er:

 

1 April 2021 – reserveret (ønsker du at komme på venteliste til denne plads, så send gerne en mail)

1 Oktober 2022

1 December 2022

1 Marts 2023

 

En privat pasningsordning er kort og godt: en privat dagpleje (vi må bare ikke kalde os for private dagplejer). Men vi fungere på samme måde som dagplejere.

 

Jeg er godkendt af Odense kommune, som løbende har tilsynspligt. De kommer derfor løbende på anmeldte og uanmeldte besøg og holder øje med børnenes udvikling og trivsel, sikkerhed i hjemmet og hygiejne. (På lige fod  med de kommunale dagplejer)

 

Forskellen ligger i, at jeg ikke har pligt til at dokumentere i samme omfang som de kommunale. Samt at jeg ikke har gæstebørn. Dette betyder dog også, at jeres børn derfor heller ikke kommer i gæstepleje, når jeg er syg/har fri, men at I selv skal stå for pasning i disse situationer. 

Fordelen ved at der ikke er gæstebørn, er at det altid er mig der tager imod dit barn, og der kommer ikke fremmede børn ind for et par dage. Dette giver en mere rolig og tryg hverdag og samtidig giver det mindre sygdomsmitte.